Nadiža

Nadiža

#

Nadiža (po pomenu besede je voda, ki z močnim virom privre na dan) izvira v več izvirih pod dolgim gorskim grebenom med Velikim Muzcem in Breškim Jalovcem na mejnem območju med Slovenijo in Italijo. Nekaj izvirov se hitro združi v Črni potok/Rio Nero, na italijanski strani pa v Beli potok/Rio Bianco. Že po par km se združita in od sotočja obeh potokov reka teče z imenom Nadiža.

Najprej teče po državni meji med Slovenijo in Italijo proti jugu. Pod vasjo Logje zavije proti vzhodu na slovensko stran, blizu naselja Kred pa ostro proti jugu v okoli 3 km dolgo in preko 1000 m globoko sotesko med gorama Matajur in Mija/Monte Mia. Pri mejnem prehodu Robič prestopi v Italijo, kjer teče čez osrednji del Beneške Slovenije in se pri Čedadu globoko zareže v Furlansko nižino ter se po 60 km celotnega toka izliva v reko Ter, ki se le malo južneje izlije v Sočo.

V zgornjem toku dela Nadiža nekaj manjših korit. Do Čedada je reka zaradi čistosti bogata z živalskimi vrstami.

Ena najbolj čistih in najbolj toplih alpskih rek po ustnem izročilu celi rane in ima zdravilen učinek.

Funny Time @ Nadiža River 2015

Hovercraft on river Natisone – Nadiža

Reka Nadiža 2017 – Robidišče , Logje in Velika Baba

Valli del Natisone: la Cascata di Kot.